Ankilozan Spondilit

Ankilozan Spondilit (AS) esas olarak omurgayı ve omurganın son kısmı ile leğen kemikleri arasında yer alan sakroiliyak eklemleri etkileyen inflamatuvar (iltihaplı) bir romatizmadır. Uzun süreli inflamasyon sonucunda bel, sırt, boyun ve kalçanın arka kısımlarında ağrı ve tutukluk ortaya çıkar. İlerleyen dönemlerde, bazen kamburluk ve omurgada kalıcı hareket kısıtlılığı gelişebilir. AS'de göğüs kafesinde, çevresel eklemlerde ve kas kirişleri ile bağların yapıştığı kemik bölgelerinde de ağrı ve şişlikler ortaya çıkabilir.

Ankilozan Spondilit ve radyografik olarak AS kanıtı olmayan Aksiyel Spondilartrit hastalıkları Aksiyel Spondilartrit başlığı altında değerlendirilmektedir.

Aksiyel Spondilartrit riskinizi değerlendirmek için tıklayınız.