Yasal Uyarı ve Gizlilik Politikası

1. Genel Konular:https://www.hareketozgurluktur.com (bu "Websitesine") hoş geldiniz! Bu web sitesi kayıtlı ofisi Palladium Tower,Barbaros Mah. Kardelen Sok., No:2 Kat:24/80, 34746 Ataşehir, İstanbul,Türkiyeadresinde bulunan UCB Pharma A.Ş.’e (“UCB”) aittir. Bu websitesine girerek ve sitede arama yaparak geçerli kayıt ve şartları kabul etmişolursunuz. Bu web sitesi Türkiye’de işletilmekte ve kontrol edilmekte veTürkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde yönetilmektedir. GEÇERLİ KAYIT VEŞARTLARIN SİZİN İÇİN BAĞLAYICI OLMASINI VEYA BU ŞART VE KOŞULLARA UYMAYIİSTEMİYORSANIZ BU WEB SİTESİNDEN DERHAL ÇIKMANIZ GEREKMEKTEDİR. BU WEB SİTESİNEGİRİŞ MEVCUT ŞARTLARIN VE HAK İDDİALARININ KABUL EDİLMESİ ANLAMINA GELMEKTEDİR.

2. Sağlıkla İlgili Bilgiler: Bu web sitesininher bir sayfasındaki bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amacı ileverilmektedir. BU WEB SİTESİNDEKİ BİLGİLER TIBBİ TAVSİYE VERME VEYA TIBBİTAVSİYE YERİNE GEÇECEK TAVSİYELERDE BULUNMA AMACI TAŞIMAMAKTADIR. VERİLENBİLGİLER BİR SAĞLIK VEYA ZİNDELİK PROBLEMİNİN VEYA BİR HASTALIĞIN TEŞHİS EDİLMESİNDEKULLANILMAMALIDIR. UCB BU BİLGİLERİN BU AMAÇLARLA KULLANILMASI YASAKLAR. TIBBİBİR RAHATSIZLIĞINIZ VARSA DOKTORUNUZA VEYA TIBBİ DANIŞMANINIZA BAŞVURUNUZ. UCBKİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIBBİ TEŞHİS HİZMETİ VEYA HASTAYA ÖZEL TAVSİYESUNMAMAKTADIR.

3. Sorumluluk reddi vegarantiler: Bu web sitesinde yayınlanan bilgiler sadece genelbilgi verme amaçlıdır. UCB bu sitede doğru ve güncel bilgiler yayınlamak içingerekli tüm makul çabayı gösterse de bu web sitesindeki içerik ile ilgilihatalardan veya eksikliklerden herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır. BÜTÜNBİLGİLER “OLDUĞU GİBİ” VERİLMEKTEDİR. BU NEDENLE, BİLGİLER SİTEYİ ZİYARETEDENLER TARAFINDAN DİKKATLİ DEĞERLENDİRİLMELİDİR. UCB VE UCB GRUP ŞİRKETLERİ BUWEB SİTESİNDE VERİLEN BİLGİLERİN VEYA BİLGİLERİN OLASI KULLANIMININ TAM VEYADOĞRU OLDUĞUNU GARANTİ ETMEZ. UCB VE GRUP ŞİRKETLERİ BU BİLGİLERİNKULLANIMINDAN, BU BİLGİLERE GÜVENİLMESİNDEN, ERİŞİLMESİNDEN VEYA BİLGİLERİNKULLANILAMAMASINDAN VEYA UCB’NİN BU SİTENİN İÇERİĞİ ÜZERİNDE YAPABİLECEĞİHERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİKTEN DOĞABİLECEK DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, SONUÇSAL,CEZAİ VEYA DİĞER HASARLARDAN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

4. Telif Hakkı/BilgilerinKullanımı: Aksi belirtilmedikçe, bilgilerin bütün telif hakkıUCB’ye aittir. Bilgilerdeki bütün haklar saklıdır. Bu web sitesini incelemekserbesttir; fakat metinler ve resimler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamaküzere bu sitedeki bilgilere erişim ve bilgilerin indirilmesi ve kullanımı,sadece özel kullanımınız amacı ile bu web sitesinden indirilen bilgileriniçerdiği bütün telif hakkı bildirimlerinin ve diğer mülkiyet hakkıbildirimlerinin tek tek saklanması ve çoğaltılması koşuluna tabidir. UCB’ninönceden alınmış yazılı izni olmaksızın Bilgilerin diğer amaçlarla dağıtılması,değiştirilmesi, aktarılması, tekrar kullanılması, tekrar yayınlanması veyabaşka herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Yukarıdaki sınırlı yetkidışında, bu web sitesinin içerdiği bilgilere ilişkin hiçbir yetki veya hak veyaUCB’ye veya herhangi bir kişiye ait telif hakları bu belge ile sizeverilmemektedir.

5. Pasif Bilgi Toplama: Web sitesindegezinirken, çerezler, internet etiketleri, web işaretleri ya da yön güdüm veritoplamayı (günlük kütükleri, sunucu günlükleri, tıklama dizisi) gibi çeşitliteknolojileri kullanmak suretiyle belli isimsiz bilgiler pasif olarak eldeedilebilir (diğer bir deyişle, siz aktif olarak bilgi sunmasanız da bilgilertoplanabilir). İnternet tarayıcınız bu isimsiz bilginin bir kısmını, örneğinson giriş yaptığınız web sitesinin URL’si ya da internet Protokolü (IP) adresiveya bilgisayarınızın hali hazırda kullandığı tarayıcının sürümünü, otomatikolarak bu web sitesine iletir. Ayrıca bu web sitesi, çerezler ve internetetiketleri ya da web işaretleri yoluyla bu isimsiz bilgileri bilgisayarınızdanedinebilir. Tarayıcınızı bir çerez yollandığında sizi uyaracak şekildeayarlayabilir ya da çerezleri tamamen reddedebilirsiniz; ancak bu siteninbelirli özellikleri çerezler olmadan çalışmayabilir.

BuSite, böyle pasif olarak toplanmış olan bilgileri site ziyaretçilerine daha iyibir hizmet sağlayabilmek için kullanabilir ya da birleştirebilir,tercihlerinize göre Siteyi biçimlendirebilir, istatistikleri ve eğilimleritoplayabilir ya da analiz edebilir ve geri kalan durumlarda Siteyi sizinkullanımınız için yönetebilir ve geliştirebilir. Böylesi bilgiler, sizin onayınızolmadan, site üzerinde başka bir yerde toplanan kişisel olarak ayırt edilebilenbilgilerle birleştirilemez.

6. Diğer sitelere linkler(bağlantılar): Bu web sitesi üçüncü kişilerin sayfalarına veya websitelerine linkler (bağlantılar) içermektedir. Bu linklere girdiğiniz takdirdeUCB web sitesinden çıkmış ve UCB ile ilgili olmayan bir şirketin web sitesinegirmiş olacaksınız. UCB BU SAYFALARDAN VEYA WEB SİTELERİNDEN ELDE ETTİĞİNİZMATERYALLE VEYA BİLGİLERLE İLGİLİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR VEBUNLARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUK TAŞIMAMAKTADIR. Bu web siteleri yasalmevzuata aykırı bilgiler içeriyor olabilirler.

7. Bağlantı (Link) Verilen Web SitelerininGizlilik Politikaları: Bu Site, bu Politika’nın uygulanmadığı diğer websitelerine verilen linkleri veya referansları içerebilir. Ziyaret ettiğiniz herweb sitesinin gizlilik politikasını okumanızı tavsiye ederiz.

8. UCB Web sitesine linkler (bağlantılar): Başka bir websitesinde, UCB’nin önceden alınmış yazılı izni olmaksızın, web sitesiziyaretçisini ayrı bir pencerede UCB’nin tam alan adı ile bu web sitesinin anasayfasına yönlendiren ve ziyaretçiye üçüncü kişiye ait bir web sitesinegirdiğine ilişkin bir uyarıda bulunan linkler dışında, bu web sitesineyönlendiren herhangi bir link verilemez.

9. Web sitesininkullanılabilirliği: UCB web sitesine erişimin her zaman mümkün olacağınıveya web sitesinin veya web sitesine erişimi sağlayan sunucunun virüs veyabaşka zararlı bileşenler içermediğini garanti etmez. Bu gibi virüslerden veyazararlı bileşenlerden kaynaklansın ya da kaynaklanmansın, donanımınıza,yazılımınıza veya bilgilerinize uygulanacak bütün gerekli servis, onarım veyadüzeltmeler tarafınızdan karşılanacaktır. UCB bu konuda herhangi bir sorumlulukkabul etmemektedir.

10. Kullanımın Kapsamı: UCB sizin kişiselbilgilenmeniz, eğitiminiz ve iletişiminiz için bu Site’nin devamlılığınısağlamaktadır. Site’de görüntülenen materyalleri ancak bu materyallere ilişkintelif haklarımız ve diğer fikri ve mülkiyet haklarımıza ilişkin bütün uyarılarıyapmak suretiyle ve ticari olmayan ve kişisel kullanım amaçlarıylaindirebilirsiniz. Buna karşılık Site’deki metin ve imajlar da dahil olmak üzereiçeriği UCB’nin yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, değiştirilemez, iletilemez,tekrar kullanılamaz, tekrar gönderilemez ve kullanılamaz.

BuSite Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Bunedenle, UCB’nin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları haricindeki yerlerde bu Site’deyer alan bilgilerin doğruluğu ve geçerliliğine ilişkin bir beyanda bulunmamaktaolduğunu ve bu Site’nin içeriğinin hukuka aykırı olarak kabul edilmekte olduğuyerlerde kullanılmasının yasak olduğunu kabul edersiniz. Türkiye Cumhuriyetisınırları dışından bu internet sitesine erişmeye çalışan kişiler bunu kendiinsiyatifleri çerçevesinde gerçekleştirmekte olup, geçerli ulusal kanunlarınuygulanmasından kendileri sorumlu bulunmaktadır.

11. Revizyonlar: UCB bu yazıyıgüncelleyerek bu şart ve koşulları istediği zaman revize edebilir. Burevizyonlar sizin için bağlayıcıdır, bu nedenle sizin için bağlayıcı olangüncel şart ve koşulları incelemek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaretetmeniz gerekmektedir.

12. AIFD İyi Tanıtım ve İyiİletişim İlkeleri: Bu Site’de yer alan tanıtım amaçlı materyallerinhepsi AIFD İyi Tanıtım ve İyi İletişim İlkeleri’ne uygun olarak hazırlanmıştır.Bu internet sitesini kullanmakla içeriğe ilişkin her türlü sorununuzu veyaşikayetinizi öncelikle bizim ile paylaşmayı kabul etmektesiniz. Konuya ilişkinyapmış olduğumuz açıklamayı yeterli görmezseniz, AIFD’ye şikayettebulunabilirsiniz.

13. Sorular:

BuPolitika’ya ilişkin olarak veya bu Site’deki bilgi uygulamaları hakkındakisoru, yorum, talep veya kaygılarınızla ilgili olarak ya da gelecekte iletişimağından çıkmak isterseniz, aşağıdaki bilgileri kullanarak bize ulaşabilirsiniz:

E-mail:tr-bilgi@ucb.com.tr

Telefon:+90 216 538 00 00

Kişisel Verilerin Korunması AydınlatmaMetni

Tanımlar

İşbuaydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirliveya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken,siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık vekıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, cezamahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetikverileri,

Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu (KVKK): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri Sorumlusununverdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzelkişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerinişleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sistemininkurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,ifade eder.

UCBPHARMA A.Ş. olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatmayükümlülüğümüz çerçevesinde, veri sorumlusunun kimliği, işlenen kişiselverileriniz ve kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kişisel verilerinizinsaklanma süresi, kişisel verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışınaaktarımı, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ve KVKKkapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKKuyarınca muhatap Veri Sorumlusu: İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 272281 sicilnumarası ile kayıtlı ve şirket merkeziPalladium Tower, Barbaros Mah.KardelenSok., No:2 Kat:24/80, 34746 Ataşehir, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan UCBPHARMA A.Ş.’dir.

2. Hangi Kişisel Verileriniziİşlemekteyiz?

İşlediğimizKişisel Verilerinize örnek olarak:

TarafınızcaSağlanan Kişisel Veriler: Ad-soyad, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, telefonnumarası, e-posta adresi, adres ve “epilepsiicinbak.com” internet sitesinikullanımınız sırasında tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü kişiselverilerinizdir.

OtomatikYollarla Toplanan Kişisel Veriler:Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplananKişisel Verilerinizdir.

3. Kişisel Veri Saklama Süresi

KişiselVerileriniz, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkinmevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde herhalükârda ve mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacınıngerektirdiği süre kadar muhafaza edilir. Tutulan veriler verinin işlenmesinigerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim halegetirilir.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenmeAmaçları

KişiselVerileriniz kural olarak açık rızanıza istinaden tarafımızca işlenmektedir.Lakin KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Madde 5.2 ve Madde6.3 kapsamındaki kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmeninkurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkıntesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zararvermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğinizkişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın da işlenebilmektedir. Bukapsamda kişisel verilerinizi, sizinle iletişim kurmak ve ayrıca, kişiselverileriniz ile internet sitesi içerisindeki kullanımınızı/kullanıcıdeneyiminizi mükemmelleştirmek ve sizin ilgi alanınıza yönelik içerik sunumunusağlamak amacıyla işlemekteyiz.

Kişiselverileriniz işbu tam Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde KVKKMadde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ileişlenebilmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin ÜçüncüKişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

KişiselVerileriniz yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenenamaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın yahut Aydınlatma Metni’ndeyer alan amaçlarla KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanızaistinaden yurtiçinde ve yurtdışında işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınangrup şirketlerine, iş ortaklarına aktarılabilir.

6. Kişisel Verilerin ToplanmaYöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişiselverileriniz, Şirketimiz tarafından; başvuru formları, üyelik ve iletişimformları, e-bülten kayıt formları, çerezler gibi kanallarla; ilgili internetsitesi ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Şirketimizin faaliyetlerinisürdürebilmesi için KVKK ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas veusuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla datoplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

7. Kişisel Verilerinize Erişim veKVKK Kapsamında Haklarınız

KVKKMadde 11 uyarınca Şirketimize başvurarak; Kişisel Verilerinizin işlenipişlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, KişiselVerilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizinaktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlışişlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyetprensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesinigerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesiniisteme, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesihalinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatiksistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortayaçıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel Verilerinizin kanuna aykırıolarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesinitalep etme haklarına sahipsiniz.

Bukapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi tr-bilgi@ucb.com.tr adresimize e-postagöndererek ulaştırabilir veyakimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile UCB PharmaA.Ş., Palladium Tower, Barbaros Mah. Kardelen Sok., No:2 Kat:24/80, 34746Ataşehir, İstanbul, Türkiye Şirket adresimize elden teslim edebilir ya da noteraracılığıyla gönderebilirsiniz.

Şirketimiz,talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) güniçerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.